Uroczystość nadania ulicy nazwy PTTK

wydarzenia

Nie tylko działacze zrzeszeni w Siedleckim Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ale również członkowie PTTK zrzeszeni w ponad 300 Oddziałach w całym kraju mogli z satysfakcją odnotować nadanie, nowo wybudowanemu odcinkowi ulicy - pomiędzy ul. A. Wintera (wybitnego działacza PTTK) i ul. Garwolińską, nazwy PTTK.

Uroczystość odbyła się w dniu 7 maja 2016 r. w obecności władz samorządowych Miasta Siedlce i Gminy Siedlce, którą reprezentował Pan dr Henryk Brodowskie – wójt Gminy oraz działaczy PTTK z prezesem Zarządu Oddziału Kol. dr  Dorotą Mączką na czele.  Prezydenta Miasta  Siedlce reprezentował wiceprezydent Pan Jarosław Głowacki a Zarząd Główny PTTK  Kol. Andrzej Gordon – Członek Honorowy PTTK, wiceprezes Zarządu Głównego PTTK.

  Poświęcenia ulicy dokonał ks. kan. dr Jerzy Grochowski – kapelan Siedleckiego Oddziału PTTK a uroczystego otwarcia  Pan Henryk Niedziółka – przewodniczący Rady Miasta Siedlce.

 Po uroczystym nadaniu nazwy ulicy PTTK uczestnicy udali się na plac Gen. Władysława Sikorskiego, gdzie podczas trwającego IX Jarmarku  Św. Stanisława (patrona Siedlec) odbyła się dalsza część uroczystości. Niezmiernie miłym akcentem tych uroczystości było uhonorowanie, przez Ministra Sportu i Turystyki,  wieloletnich działaczy Oddziału:  Kol. Jerzego Chromika – wiceprezesa Zarządu Oddziału  i Kol. Jana Waszczuka – wiceprezesa Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego,  Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Turystyki”.

  Wyróżnionym działaczom odznaki wręczył Poseł na Sejm RP, Minister Energii Pan Krzysztof Tchórzewski.

Pełna relacja oraz zdjęcią na stronach Siedleckiego PTTK.

zobacz także:
PTTK Siedlce
Jan Waszczuk
Jan Waszczuk
 
 
 
powered by inmidia