Walne Zebranie NLOT

Dnia 10 marca 2011r. w Starostwie Powiatowym w Siedlcach odbyło się Walne Zebranie Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Podczas obrad wprowadzono zmiany w Zarządzie. Do najważniejszych z nich należy zmniejszenie i zmiana składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zmiana na stanowisku Prezesa NLOT. W związku ze złożeniem rezygnacji z pełnionej funkcji przez dotychczasowego Prezesa Stowarzyszenia Pana Tomasza Marciniuka, Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o powierzeniu tego stanowiska Panu Karolowi Tchórzewskiemu.
 
 
powered by inmidia