Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

Ośrodki kultury

Sekretariat / Sala Biała
ul. Pułaskiego 6
tel.: 25 632 27 50, 25 632 32 80
fax. 25 644 21 57
email: pegaz@mok.siedlce.pl
www: www.mok.siedlce.pl
Działalność oparta jest na kształtowaniu wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz czynnym promowaniu Twórcy i jego Dzieła.

MOK wspiera profesjonalistów jak i amatorów, edukuje poprzez sztukę a także wychowuje. Ośrodek zajmuje sę również rozwojem zainteresowania sztuką. MOK znajduje się w ścisłej czołówce krajowej pod względem ilości i jakości zespołów, kół zainteresowań, grup twórczych, pracowni artystycznych, a także ilości osób uczestniczących w działaniach twórczych. Ośrodek reprezentuje kraj, współpracuje z ośrodkami kultury oraz twórcami znajdującymi się na całym świecie.
 
 
 
powered by inmidia