Drewniany katolicki Kościół pw. Św. Trójcy w Żeliszewie Podkościelnym

Kościół, Zabytki, Zabytki sakralnej architektury drewnianej wschodniego mazowsza i południowego podlasia

fot. Jan Waszczuk
Parafia w Żeliszewie Podkościelnym została utworzona w 1769 r. Rok później został wybudowany kościół. Do 1777 r. następowało wyposażanie świątyni.

Kościół został konsekrowany 19 października 1777r. przez bpa Gaspara Cieciszowskiego, sufragana kijowskiego. W 1831 roku, w czasie walk Powstania Listopadowego, kościół i budynki parafialne uległy dużym zniszczeniom. Odbudowa trwała do 1845 r .W latach 1907 - 1910 przeprowadzono odnowę kościoła.


Drewniany kościół w Żeliszewie Podkościelnym, jest konstrukcji zrębowej, trójnawowy, z prezbiterium wydzielonym wewnątrz. W kościele znajdują sie dwa dawne ołtarze barokowe w bocznych kaplicach - w lewej rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego, w prawej obraz NMP Niepokalanie Poczętej. Konfesjonały barokowe z XVIII w. Chrzcielnica barokowa w kształcie kielichowym z XVIII w. Organy w prospekcie rokokowym z 1776 roku.


Ok. 1,5 km od kościoła katolickiego w Żeliszewie Podkościelnym, znajduje się równiez drewniany kościół, mariawicki z Żeliszewie Dużym.

 
fot. Jan Waszczuk
fot. Jan Waszczuk
fot. Jan Waszczuk
 
 
 
powered by inmidia