Drewniany Kościół ewangelicko-augsburski w Węgrowie

Kościół, Zabytki, Zabytki sakralnej architektury drewnianej wschodniego mazowsza i południowego podlasia

Kościół Ewangelicko-Augsburski Drewniany w Węgrowie

Wybudowany w 1679 roku. Kościół zbudowany z modrzewia na miejscu okazałej świątyni z 1634 r., podpalonej w 1678 r. przez miejscowych zakonników z klasztoru reformatów w czasie kontrreformacji. Według podań kościół wybudowano w ciągu jednej doby (!), aby spełnić warunek postawiony przez biskupa łuckiego, który chciał powstrzymać odrodzenie parafii ewangelickiej. Kościół z bali, oszalowany deskami, zwieńczony wieżyczką z sygnaturką.Ciekawostką jest fakt, że parafia węgrowska była też parafią dla protestantów warszawskich od 1580 r. (data spalenia kościoła w Warszawie) do 1776 r., kiedy to odbudowano nowa świątynię ewangelicką w stolicy.Znajduje się na cmentarzu ewangelickim (grzebalny od drugiej połowy XVI wieku). Na cmentarzu znajdują się interesujące nagrobki z XVII wieku oraz mogiła powstańca styczniowego, który zginął w Bitwie pod Węgrowem 3 lutego 1863 r.Są również nagrobki szkockich rzemieślników z XVIII wieku
 
 
 
powered by inmidia