Drewniany Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku

Kościół, Zabytki, Zabytki sakralnej architektury drewnianej wschodniego mazowsza i południowego podlasia

Świątynia została wzniesiona w 1743 roku dzięki biskupom płockim, jako unicka świątynia pw. Świętego Mikołaja.

W maju 1874 roku rząd carski, po wywiezieniu ks. Klemensa Wasilewskiego do Rosji, zamienił kościół na cerkiew prawosławną. Prześladowano także miejscową ludność, która nie chciała przyjąć prawosławia. Po ustaniu prześladowań w 1905 roku, unici z Gródka przyjęli obrządek łaciński. W 1915 r. zwrócono katolikom byłą cerkiew unicką. W 1919 r. została utworzona parafia katolicka obrządku łacińskiego.W 2001 r., staraniem proboszcza, ks. kan. Walentego Wojtkowskiego, został przeprowadzony remont świątyni - wzmocnienie podwalin, zmiana dachu, szalunku i podłogi.

Na placu kościelnym znajduje się drewniana dzwonnica konstrukcji słupowej z XVIII w.
 
 
 
powered by inmidia