Drewniany Kościół pw. Św. Anny w Rogowie

Kościół, Zabytki, Zabytki sakralnej architektury drewnianej wschodniego mazowsza i południowego podlasia

Wybudowany w 1815 roku. Jest to dawna cerkiew grekokatolicka, która zachowała do dziś cechy budownictwa cerkiewnego. Obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica z 1815 r., dawna popówka, murowana, przeznaczona na szkołę w 1920 r. oraz drewniana plebania z 1920 r.

Po prześladowaniach unitów, w 1875 r. parafia została skasowana a świątynię zamieniono na cerkiew prawosławną. W 1918 r. kościół został rewindykowany katolikom, a rok póżniej wznowiono istnienie parafii katolickiej. W latach 2010 - 2012 przeprowadzono gruntowny remont świątyni.
 
 
 
powered by inmidia