Drewniany Kościół pw. Św. Stanisława Biskupa i Meczennika w Sarnakach

Kościół, Zabytki, Zabytki sakralnej architektury drewnianej wschodniego mazowsza i południowego podlasia

fot. Jan Waszczuk
Pierwszy kościół w Sarnakach powstał ok. 1430 roku. Wówczas powstała tez parafia. W 1816 r. kościół został rozebrany i został postawiony w jego miejsce drewniany kościółek, który stoi do dnia dzisiejszego.

Nowy kościół został wybudowany po przeciwnej stronie drogi przez miejscowego dziedzica Stanisława hr. Ossolińskiego. Konstrukcja kościoła była podobna do poprzedniego. Świątynia była wielokrotnie przerabiana i odnawiana. W 1905 r. odnowiono kościół wewnątrz, a także na zewnątrz. Józef Szumer sprawił nowe tabernakulum.
 
 
 
powered by inmidia