Drewniany Kościół pw. Świętej Trójcy w Grodzisku

Kościół, Zabytki, Zabytki sakralnej architektury drewnianej wschodniego mazowsza i południowego podlasia

Pierwsze wzmianki o parafii obrządku wschodniego (unickiej) sięgają 1604 r. Obecny, drewniany kościół został zbudowany w 1778 roku.

Drewniana unicka świątynia przeszła remont w 1852 roku. W czasie prześladowań unitów przez władze carskie parafianie razem ze swoim duszpasterzem ks. Ignacym Bukowickim (prob. 1853-1867) wiernie i bohatersko trwali w jedności z Kościołem katolickim. Niektórzy ponieśli śmierć męczeńską.

W 1875 roku kościół został zamieniony na cerkiew prawosławną. W 1915 r. został zwrócony katolikom.

W 1944 roku, w czasie II wojny światowej, świątynia uległa lekkiemu uszkodzeniu.
Kapitalny remont grodziskiej świątyni przeprowadził w latach 1999-2003 ks. Antoni Sieczkiewicz.
 
 
 
powered by inmidia