Dzwonnica w Jeruzalu

Dzwonnica, Zabytki

Drewniana dzwonnica z XVIII wieku.

Dzwonnica z XVIII wieku. drewniana o konstrukcji słupowej, oszalowana. W górnej części ażurowa, zwieńczona daszkiem namiotowym, kryta gontem.
 
 
 
powered by inmidia