Dzwonnica w Sawicach

Dzwonnica, Zabytki

W narożniku południowo-zachodnim cmentarza przykościelnego wybudowano około 1930 roku dzwonnicę.

W narożniku południowo-zachodnim cmentarza przykościelnego wybudowano około 1930 roku dzwonnicę. Wzniesiona z drewna z zastosowaniem konstrukcji słupowo-ramowej, oszalowana. Założona na planie kwadratu, jednoprzestrzenna, dwukondygnacyjna. Główna kondygnacja węższa z prostymi przeźroczami, nakryta dachem namiotowym o połaciach z blachy.
 
 
 
powered by inmidia