Kościół par. p.w. Św. Trójcy w Wyrozębach-Podawcach

Kościół, Zabytki

Pierwotny kościół drewniany został ufundowany w 1438 r. Przez Marcina, Piotra i Pawła z Wyrozębów, kolejny został wzniesiony w 1700 r.

Kosztem Franciszka Korybut Wroniewskiego i Joanny z Wyrozębskich. Obecny kościół zbudowano w latach 1858-1866 wg projektu architekta Henryka Morconiego. Budowę prowadził Ludwik Jabłoński kosztem Tadeusza Doria Dernałowicza. Jest to kościół murowany z cegły, tynkowany, obok którego znajduje się dzwonnica, plebania i organistówka oraz szpital zbudowany w 1873 r. przez rodzinę Dernałowiczów jako Instytut Dobroczynności. Obecnie Szpital dla przewlekle chorych.
 
 
 
powered by inmidia