Kościół w Cegłowie

Kościół, Zabytki

Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela jest najstarszym zabytkiem Cegłowa - położony w rynku o wymiarach 115 x 113m.

Jest to przykład gotyku z XVI w. przebudowanego częściowo w XVII w. Wewnątrz kościoła znajduje się, drewniany ołtarz mistrza Lazarusa  (szkoła Wita Stwosza ), który pierwotnie był wykonany dla katedry Św. Jana w Warszawie. W kościele zachowało się jedno z niewielu oryginalnych wiązań dachowych, tak dużych rozmiarów stropu drewnianego podwieszonego. Istniejące dziś drewniane filary dobudowano w XIX w. Drewniana ambona pochodzi z XVII w. Obok kościoła wolno stojąca dzwonnica z XVIII w.
 
 
 
powered by inmidia