Kościół w Siennicy

Kościół, Zabytki

Kościół p.w. Ofiarowania NMP

Najcenniejszym zespołem zabytkowym w gminie jest kościół i klasztor poreformacki, który został wzniesiony według projektu Antonia Solariego w latach 1749-1760 z fundacji wojewody mazowieckiego Kazimierza Rudzińskiego i jego żony Antoniny z Nowosielskich, a konsekrowany w 1761 roku. Kościół oraz przylegający do niego cztero-skrzydłowy klasztor tworzą zwarty kompleks murowanych i tynkowanych budynków otaczających prostokątny wirydarz. Przed fasadą kościoła znajduje się czworoboczny dziedzińczyk otoczony murem z barokową bramą. Pośrodku dziedzińca, na kolumnie toksańskiej, stoi figura Matki Bożej Niepokalanej z pierwszej połowy XIX wieku.
 
 
 
powered by inmidia