Legenda objawienia się Matki Bożej (Ostrożany)

Ciekawostki, Legendy

Legenda mówi, że w miejscu gdzie znajduje się kościół, braciom Bartłomiejowi i Dadźbogowi objawiła się Matka Boża i tu kazała wznieść świątynię.

Budowniczowie jednak nie usłuchali wezwania i zaczęli zakładać podwaliny w innym, wyżej położonym miejscu. Następnego dnia zastali podwaliny przeniesione właśnie w to miejsce, gdzie objawiła się Maryja i uznali to za widomy znak działania Opatrzności Bożej. Pod głównym ołtarzem pierwszego kościoła miał być umieszczony kamień z odciśniętym śladem stopy Maryi.
 
 
 
powered by inmidia