Pałac w Mordach

Zabytki, Zamki i Pałace

Pałac Ciecierskich w Mordach pochodzi z 1 poł. XVIII w. Murowany, barokowy na miejscu dawnego dworu obronnego. Po przebudowie w końcu XVIII i XIX w. klasycystyczny.

Pałac Ciecierskich w Mordach pochodzi z 1 poł. XVIII w. Murowany, barokowy na miejscu dawnego dworu obronnego. Po przebudowie w końcu XVIII i XIX w. klasycystyczny. Budowa jest dwukondygnacyjna, boczne przybudówki trzykondygnacyjne. Od frontu ryzalit z cztero-kolumnowym portykiem, w tympanonie herb "Doliwa" (późniejszych właścicieli, Zembrzuskich). Do pałacu prowadzi barokowa brama wjazdowa z poł. XVIII w. z arkadowym przejazdem. Całość otacza park.
 
 
 
powered by inmidia