Pałac w Stoku Lackim

Zabytki, Zamki i Pałace

Pałac w Stoku Lackim jest budowlą neorenesansową zbudowaną w 1875 r. na miejscu wcześniejszego dworu drewnianego.

Pałac w Stoku Lackim jest budowlą neorenesansowa zbudowaną w 1875 r. na miejscu wcześniejszego dworu drewnianego z wykorzystaniem dawnych sklepionych krzyżowo piwnic. Wzniesiony na planie prostokąta z wysuniętym portykiem dźwigającym taras. Na węższych bokach znajdują się wykusze i trójkątne szczyty akcentujące oś budynku. Autorem projektu był Bolesław Podczaszyński.
 
 
 
powered by inmidia