Park Historyczno-Kulturowy ?Bug pogranicze kultur i religii?

Obiekty przyrodnicze

Muzeum Regionalne gromadzi eksponaty prezentujące wielowiekową historię grodu nad Bugiem, z dziedziny archeologii, etnografii, malarstwa i rzeźby.

Muzeum Regionalne  gromadzi eksponaty prezentujące wielowiekową historię grodu nad Bugiem, z dziedziny archeologii, etnografii, malarstwa i rzeźby. Wczesnośredniowieczne znaleziska pochodzące z wykopalisk archeologicznych potwierdzają starą metrykę grodu,  ołowiane plomby z odciśniętymi znakami książąt Rusi, fragmenty naczyń glinianych tzw. drohiczyńskich, czy „Atlas świata” z 1648r., oraz Izbę Pamięci Rajdu katyńskiego. Można też obejrzeć interesującą wystawę dawnych motocykli.                                                                                                                                                                    
Muzeum Kajakarstwa , jedyne tego typu w Polsce, powstałe przy wodnym szlaku, gromadzi i eksponuje dawne kajaki, wiosła, osprzęt kajakarzy, kapoki, publikacje związane z historią kajakarstwa. Na ekspozycji w przewadze modele składane. Wśród zbiorów ewenementem jest kajak polskiej produkcji, model składany „Pelikan”, z lat 50-tych XX w. kompletny, z wiosłami, sterem, wózkiem, żaglem i niemieckim silnikiem spalinowym.      
Ponadto ciekawostką naszych terenów  są umocnienia wojenne wchodzące w skład Linii Mołotowa /1940-41/.
 
 
 
powered by inmidia