Ratusz w Siedlcach

Ratusz, Zabytki

Obecny ratusz, wzniesiono na miejscu drewnianego w l. 1766-1769, wnętrza ukończono do 1772 r.

Stanowi mieszaninę dwóch stylów, szcz. w cz.wieży; w dole rokoko, wyżej klasycyzm z 2 poł. XVIII w. W 1768 r. kończono wieżę i ustawiono na niej figurę Atlasa zw. "Jackiem". Również w tym czasie wykonywano złocenie "bani". W l.1771-1772 miasto otrzymało od kupców pierwszy dochód ze sklepów w nim umieszczonych tytułem "jarmarkowego" złotych 47 gr. 15. Do głównego korpusu ratusza przylegały dwa parterowe pawilony, oddzielone od cz. Środkowej dwiema arkadami w których to pawilonach, podobnie jak i pod wieżą ratuszową znajdowały się sklepy z suknem, płótnem i norymberszczyną (galanterią); należały one do Źydów, a sprzedała je im na własność ówczesna właścicielka i fundatorka całej budowli Aleksandra Ogińska. W 1810 było ich 25, zaś w 1820 r.-31. Jedna z zabytków ratuszowych przeznaczona była na "stancję" dworską. W 1875 r. rozebrano drewnianą cz. Wieży w celu przeprowadzenia remontu – wówczas znaleziono w kuli pergamin erekcyjny. Ogińska kazała umieścić na wieży ratusza piorunochron, jeden z pierwszych w Polsce (pierwszy założono na wieży zamkowej w Warszawie w 1784 r.).Prawdopodobnym architektem proj. Tej budowli był Jan Zygmunt Deybel. Prace remontowe: 1789 odbudowa wieży, 1810 rozbudowa po pożarze pod kier. Franciszka Modrzewskiego,1898 odbudowa, zniszczony 1944 r., 1945-1952 odbudowa, 1985-1987 remontowany przez PKZ O/Lublin z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Okręgowego w Siedlcach.
 
 
 
powered by inmidia