Rezerwat "Zabuże"

Obiekty przyrodnicze

W największym kompleksie leśnym, na malowniczej krawędzi doliny, wyrzeźbionej przez rzekę Bug położony jest rezerwat leśny ZABUŻE.

Celem ochrony jest zachowanie starodrzewu dębowego i sosnowo - dębowego. Najbardziej dorodne egzemplarze osiągają wiek do 140 lat. Powierzchnię urozmaicają głębokie wąwozy i głazy narzutowe. Na terenie rezerwatu rośnie m.in. buławnik czerwony - gatunek bardzo rzadki zagrożony wyginięciem, stwierdzono tu 57 gatunków ptaków. Rezerwat zajmuje 33,15 ha powierzchni.
 
 
 
powered by inmidia