Spacerkiem po Siedlcach

Szlak pieszy

Trasę rozpoczynamy na ul. B. Joselewicza, gdzie znajduje się pomnik poświęcony żydom pomordowanym w czasie II wojny przez nazistowskich oprawców. Trasę kończymy przy Pomniku Jana Pawła II.

Następnie przechodzimy na ul. Bp Ignacego Świrskiego, gdzie przechodzimy obok dawnego teatru, obecnie Urzędu Stanu Cywilnego, wybudowanego w latach 40 XIX wieku.

ul. Konarskiego - znajduje tu się okazały gmach wybudowany dla potrzeb Gimnazjum Gubernialnego w latach 1843 - 1844 według projektu Corazziego. Uczniami tego gimnazjum był Aleksander Głowacki (pseudonim literacki Bolesław Prus).

ul. Konarskiego - Kolegium Języków Obcych - Dawniej w tym gmachu mieścił się dom kalek
i starców wzniesiony w 1882 .r., przy nim dawne schronisko starców z lat 1903 -1904.

ul. Konarskiego - idąc ulicą Konarskiego wzdłuż parku mijamy staw z wysepką, najstarszą siedlecką szkołę zawodową, zwaną szkołą rzemieślników, ob. ZSZ nr 1 im. Stanisława Staszica.

ul. Prusa - idąc w strone ul. Prusa przechodzimy przez stary park, należący dawniej do kompleksu parkowego ''Aleksandrii''.

ul.Prusa - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Piewotnie zwała się Publiczna Ludowa Szkoła Rolnicza Męska im. Kazimierza Wielkiego powstała w 1922 r. W zespole dawnej szkoły rolniczej, znajduje się stylowy murowany dworek.

ul. Kazimierzowska - Po lewej stronie mijamy budynki Okręgowej Spółdzielni Mleczrskiej, które zaczęto budować w 1938r., dla spółdzielni założonej w 1931r.

Park Pałacowy obecnie miejski - Park "Aleksandria" zaprojektowany był jako park spacerowy, zwany ogrodem włoskim. Swoją kompozycją podoprządkowany dominacie budowli pałacowej. Z dawnego założenia pozostało wiele drzew liczących około 200 lat, niektóre uznane za pomniki przyrody.

Pałac Ogińskich - Pierwszy pałac murowany wybudowany został ok. 1730 roku za Kazimierza Czartoryskiego. Obiekt rozbudowano w latach 1776-1782, wg. projektu St. Zawadzkiego. W 2 poł. XVIII w. - w rękach Aleksandry z Czartoryskich Ogińskiej.

ul. Kościuszki - Idąc ul. Kościuszki mijamy po lewej stronie budynek dawnej stajni pałacowej, z lat 1841- 1844, oraz przyległy budynek oficyny wybudowany w drugiej połowie XVIII wieku.

Kaplica p.w. Św. Krzyża - Kaplica powstała na miejscu drewnianego kościoła w 1791r. Po śmierci Aleksandry Ogińskiej, stała się grobowcem fundatorki.


Kościół Parafialny p.w św. Stanisława Biskupa Męczennika - Kościół p.w. św. Stanisława. Parafia erygowana w 1532 roku. Pierwotny kościół drewniany fundacji Stanisława Gniewosza Siedleckiego. Obecny wzniesiony w 1740-49 z fundacji Izabelli z Morsztynów i Kazimierza Czartoryskiego, kasztelana wileńskiego.

Gmach poczty - Najokazalszym siedleckim dziełem jest gmach poczty - projektu Corazziego. Szczególnie reprezentacyjnie zaprojektowany został front budynku, w którym na osi dominuje ryzalit ujęty pilastrami jońskimi i wgłębiony portyk kolumnowy zwieńczony trójkątnym.

Pomnik Kościuszki - Pomnik Tadeusza Kościuszki ustawiony w 1917r. w 100 rocznice śmierci. Mieści się po wschodniej stronie ratusza. Na kolumnie wyryto napis "Tadeuszowi Kościuszce - Podlasie 1817-1917", a poniżej wyryto nazwy miejscowości i daty bitew stoczonych pod jego dowództwem. Tadeusz Kościuszko przybywał do Siedlec dwukrotnie.

Ratusz "Jacek" - Idąc dalej ul. Piłsudskiego dochodzimy do ratusza, potocznie zwanego Jackiem. Obecny ratusz, wzniesiono na miejscu drewnianego w l. 1766-1769, wnętrza ukończono do 1772 r. Stanowi on mieszaninę dwóch stylów w dole rokoko, wyżej klasycyzm.

Biblioteka Miejska dawniej gmach Obwachu - Po drugiej stronie ul. Esperanco stoi ustawiony frontem do ulicy Piłsudskiego dawny budynek obwachu, ob. Bibloteka Miejska. Zbudowany w 2 poł. XVIII. Rozbudowany i przekształcony w I ćw. XIX w.

Dawny Gmach Trybunału Cywilnego - Gmach dawnego Trybunału cywilnego, obecnie Sądu Okręgowego. Wybudowany ok. 1830 roku, mieścił najpierw Trybunał Cywilny. Gmach ten należy do obiektów o dużej skali w porównaniu do innych zabudowań z XIX wieku.

Pomnik żołnierzy AK - Od północnej strony przy ulicy Piłsudskiego, znajduje się pomnik żołnierzy AK rozstrzelanych tu publicznie przez niemców w 1943 roku.

ul. Asza - Dochodzimy do ulicy Asza, przy której znajdują się jednopiętrowe kamieniczki, ograniczone z drugiej strony ul. Esperanto. Kamieniczki te, to dawne domy zajezdne z charakterystycznymi dziedzińcami wewnętrznymi dostępnymi przez wąskie bramy.

ul. Kilińskiego - Z Placu Tysiąclecia wracamy wschodnią stroną ul. Kilińskiego, przemierzamy plac gen. W. Sikorskiego i na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego, skręcamy w prawo.

Kamienica nr.12 - Przy kościele garnizonowym, w pd.-wsch. narożniku Placu Tysiąclecia, usytuowana jest kamienica Nr 12 (obecnie Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej), w której przebywał Marszałek Józef Piłsudski.


Pl. Tysiąclecia- Pl. Tysiąclecia w centrum którego usytułowany jest kościół garnizonowy p.w. Serca Jezusowego. Wybudowany w latach 1868-1869 według projektu architekta Jakimowskiego. Kościół został wzniesiony jako cerkiew prawosławna.

ul. Jana Kilińskiego - Ulica ta wytyczona była w latach 60 XIX wieku i nazywała się Alejowa. Była wtedy główną arterią łączącą miasto z dworcem kolejowym.

Pomnik Jana Pawła II - usytuowany na skwerze Jana Pawła II, sąsiadujący z pl. gen. W. Sikorskiego.
ul. Bpa. I. Świrskiego
ul. Bpa. I. Świrskiego
IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
Kolegium Języków Obcych
Kolegium Języków Obcych
ul. Konarskiego
ul. Konarskiego
 
ul. Kazimierzowska
ul. Kazimierzowska
Park Pałacowy, obecnie miejski
Park Pałacowy, obecnie miejski
Pałac Ogińskich
Pałac Ogińskich
Kaplica p.w. św. Krzyża
Kaplica p.w. św. Krzyża
 
Kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika
Kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika
Gmach Poczty
Gmach Poczty
Pomnik Kościuszki
Pomnik Kościuszki
Ratusz "Jacek"
Ratusz "Jacek"
 
Bibloteka miejska (dawniej gmach Obwachu)
Bibloteka miejska (dawniej gmach Obwachu)
Pomnik żołnierzy AK
Pomnik żołnierzy AK
Dawny gmach Trybunału Cywilnego (ob. Sąd Okręgowy)
Dawny gmach Trybunału Cywilnego (ob. Sąd Okręgowy)
ul. Asza
ul. Asza
 
ul. Kilińskiego
ul. Kilińskiego
Plac Tysiąclecia
Plac Tysiąclecia
Pomnik Papieża Jana Pawła II
Pomnik Papieża Jana Pawła II
 
 
 
powered by inmidia