Szlak kajakowy - "Z Nurtem Dzikiej Rzeki"

Szlak kajakowy, Turystyka wodna

Największym bogactwem przyrodniczym i krajobrazowym Obszaru Gmin Dorzecza Nadbużańskiego są dwie rzeki: Bug i Liwiec. Bug, ostatnia w Europie, nieuregulowana, dziko płynąca swoim naturalnym korytem rzeka, zachwycająca swą urodą i tajemniczością. Liwiec, równie niezwykły, malowniczo wijący się jej lewy dopływ, stanowiący granicę między Mazowszem a Podlasiem. Nurty obu rzek wyznaczają przepiękną trasę turystyczną, pełną cudów natury i niezwykłych dzieł człowieka.

Największym bogactwem przyrodniczym i krajobrazowym Obszaru Gmin Dorzecza Nadbużańskiego są dwie rzeki: Bug i Liwiec.

Bug, ostatnia w Europie, nieuregulowana, dziko płynąca swoim naturalnym korytem rzeka, zachwycająca swą urodą i tajemniczością.

Liwiec, równie niezwykły, malowniczo wijący się jej lewy dopływ, stanowiący granicę między Mazowszem a Podlasiem. Nurty obu rzek wyznaczają przepiękną trasę turystyczną, pełną cudów natury i niezwykłych dzieł człowieka.

Przemierzając szlak kajakiem, pontonem, tratwą lub stateczkiem spacerowym napotykamy po drodze liczne rezerwaty, pomniki przyrody, obserwujemy bogaty świat roślin i zwierząt. Płyniemy w otoczeniu pięknych kompleksów leśnych, cennych przyrodniczo łęgów wierzbowo-topolowych i olsów porastających stare wyspy, niskie brzegi rzeki i obrzeża starorzeczy chronione przez Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu". Przemierzamy jeden z największych parków krajobrazowych rozciągający się wzdłuż dolnego biegu Bugu - Nadbużański Park Krajobrazowy.


Wędrówkę rozpoczynamy w gminie Terespol. To właśnie tutaj stojąc nad brzegiem rzeki, znajdujemy się jednocześnie na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Podziwiać możemy urozmaicone drzewostany położone na skarpie Bugu i na stromym zboczu jej doliny, znajdujemy się, bowiem w rezerwacie „Szwajcaria Podlaska".

Płynąc dalej z nurtem rzeki przybywamy do gminy Janów Podlaski, gdzie w rezerwacie „Łęg Dębowy" obserwować możemy dziko żyjące łosie, jelenie szlachetne, lisy, czarne bociany, a w upalny dzień schronić się pod koronami potężnych 150-letnich dębów szypułkowych.

Następnym obowiązkowym przystankiem są położone w gminie Sarnaki rezerwaty „Zabuże" i „Kózki", ostoja rzadkich gatunków roślin oraz ptaków, m.in. dzięcioła średniego, muchówki małej, kokoszki, krwawodzioba krzyżówki.

Przemierzając dalej rzekę dopływamy do leżących naprzeciw siebie gmin Korczew i Drohiczyn. Stąd rozciąga się piękny widok na miasto rodzinne Daniela Olbrychskiego -

Drohiczyn i górujące nad nim słynne w całej Polsce wieże kościołów oraz przepiękny otoczony zabytkowym założeniem parkowym Pałac w Korczewie, z którego ówczesną właścicielką - Joanną Kuczyńską - korespondował Cyprian Kamil Norwid.

 Dalej nurt rzeki prowadzi przez gminę Repki do gminy Jabłonna Lacka, gdzie w Wirowie rozciąga się piękny widok na kościół i prawosławny klasztor żeński z połowy XIX wieku (obecnie Dom Pomocy Społecznej), którego fundatorem był najprawdopodobniej car Rosji Aleksander II. Tutaj również podziwiać możemy rezerwat ornitologiczno-faunistyczny "Skarpa Mołożewska" i jeden z najciekawszych rezerwatów faunistycznych w Polsce - "Wydma Mołożewska", gdzie spotkać można m.in. kulona, czaplę siwą, kormorana czarnego, nura czarnoszyjego.

Kolejnym obowiązkowym przystankiem na szlaku jest Brok - jedno z najbardziej malowniczych, nadbużańskich miast. Tutaj warto odpocząć na plaży, cieszyć się ciszą i spokojem oraz pięknem otaczającej przyrody.

 Wielu wrażeń dostarcza również gmina Brańszczyk, zarówno z powodu licznie występujących bocianów, jak i pięknych krajobrazów nadbużańskich miejscowości letniskowych oraz największego na Niżu Polskim meandru zwanego Kołem Bugu.

Pobliski Kamieńczyk zmusza do dokonania wyboru. Tutaj, bowiem Liwiec uchodzi do Bugu, a tym samym trzeba zadecydować, czy płynąć dalej nurtem Bugu, czy rozpocząć wędrówkę nurtem Liwca.

Bug poprowadzi nas do Wyszkowa, gdzie można wypocząć na pięknej plaży, a dalej ku kresowi naszej wędrówki - do gminy Dąbrówka, gdzie w Ślężanach możemy podziwiać pochodzący z XVI wieku odrestaurowany pałac.

Trasa
Terespol - Janów Podlaski - Sarnaki - Korczew - Drohiczyn - Repki - Jabłonna Lacka - Brok - Brańszczyk - Wyszków - Dąbrówka

Liwiec z kolei pozwoli dotrzeć do rezerwatu "Jegiel" (gmina Łochów) z pięknym 120-letnim drzewostanem olszowym i 200-letnimi okazami świerków oraz Urli (gmina Jadów) - jednej z najsłynniejszych miejscowości wypoczynkowych w okresie międzywojennym, do której przyjeżdżali m.in. Józef Piłsudski i Ignacy Mościcki.

Płynąc dalej z nurtem Liwca odwiedzimy Węgrów i Liw, nad którym góruje gotycki Zamek Książąt Mazowieckich, który warto odwiedzić. Ta część naszej wędrówki dobiega końca w gminie Grębków, której jedną z największych atrakcji jest rezerwat "Dolina Liwca".
 
Trasa z nurtem Liwca:
 Terespol - Janów Podlaski - Sarnaki - Korczew - Drohiczyn - Repki - Jabłonna Lacka - Brok - Brańszczyk - Wyszków - Kamieńczyk - Łochów - Jadów - Węgrów - Liw - Grębków

Trasa

Terespol - Janów Podlaski - Sarnaki - Korczew - Drohiczyn - Repki - Jabłonna Lacka - Brok - Brańszczyk - Wyszków - Dąbrówka Trasa z nurtem Liwca: Terespol - Janów Podlaski - Sarnaki - Korczew - Drohiczyn - Repki - Jabłonna Lacka - Brok - Brańszczyk - Wyszków - Kamieńczyk - Łochów - Jadów - Węgrów - Liw - Grębków
 
 
powered by inmidia