Szlak pieszy - "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"

Szlak pieszy

Szlak Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej skierowany jest do miłośników bogatej historii Obszaru Gmin Dorzecza Nadbużańskiego. Podróż rozpoczyna się w okresie polskiego średniowiecza, by potem przenieść nas w czasie przez początki Rzeczypospolitej Obojga Narodów, potop szwedzki, powstania narodowe i II wojnę światową, do współczesnych wydarzeń związanych z Unią Europejską.

1. Liw

Początkiem historycznej wędrówki jest gotycki Zamek Książąt Mazowieckich w Liwie. Jego historia sięga XII/XIII. Dziś znajduje się tu Muzeum Zbrojownia, gdzie podziwiać można zbiory militariów oraz unikalną w skali kraju kolekcję 13 całopostaciowych portretów sarmackich. Sama historia zamku jest również zadziwiająca. Zamek został zniszczony podczas potopu szwedzkiego, a odbudowano go podczas II wojny światowej z niemieckich funduszy przez okupanta, któremu wmówiono, że są to ruiny zamku krzyżackiego. Piękny widok na krajobraz z meandrującym poniżej zamku Liwcem przypomina o historycznej roli, jaką kiedyś odgrywała ta rzeka. Do momentu podpisania Unii Lubelskiej w 1569 roku, stanowiła ona granicę pomiędzy Litwą a Koroną, a po powołaniu do życia Rzeczypospolitej Obojga Narodów granicę między Mazowszem i Podlasiem.


2. Węgrów

Kilka kilometrów za Liwem warto przystanąć w Węgrowie, by uczcić pamięć jednej z największych bitew Powstania Styczniowego, która dzięki odwadze powstańców zyskała miano „Polskie Termopile", a na jej temat wiersze napisali Maria Konopnicka („Bój pod Węgrowem"), Cyprian Kamil Norwid („Vanitas") oraz francuski poeta August Barbier („Atak pod Węgrowem" ), który porównał bitwę do heroicznych walk starożytnych Spartan.

3. Ziemia Ostrowska

W krajobraz ostrowskich miejscowości na stałe wpisały się liczne śródleśne mogiły z okresu Powstania Styczniowego, groby obrońców ojczyzny w 1920 roku oraz pomniki z okresu II wojny światowej i miejsca związane z działalnością AK.

4. Łochów

Ziemia łochowska nierozerwalnie związana jest z wydarzeniami II wojny światowej. Znajduje się tu symboliczna mogiła ofiar II wojny „Ku Czci Pamięci Poległych 1939-1945", a w lesie w Jerzykach jest pomnik upamiętniający heroiczną walkę Powstańczych Oddziałów Specjalnych AK „Jerzyki" z oddziałami hitlerowskiej dywizji pancernej.

5. Komorowo

W Komorowie znajduje się zespół koszarowy, wybudowany w latach 1890-1894 dla wojsk carskich, a który od 1917 roku był siedzibą Szkoły Podchorążych Piechoty. W parku stoi kościół garnizonowy oraz liczne pomniki nawiązujące do chwały oręża polskiego od czasów Bolesława Chrobrego po czasy Józefa Piłsudskiego. Godne polecenia są również znajdujące się na terenie zespołu Planetarium i kompleks sportowy.

6. Grądy

Na terenie wsi znajduje się Las Pamięci, zlokalizowany w miejscu byłego obozu jeńców wojennych.

7. Nagoszewo

We wsi Nagoszewo zlokalizowany jest granitowy pomnik w kształcie kolumny z żelaznym krzyżem, który upamiętnia jedno z największych starć Powstania Styczniowego w rejonie Ostrowi.

8. Treblinka

Ślady historii zaprowadzą nas również do Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Męczeńską śmierć ponad 800 tysięcy Żydów z całej Europy upamiętniają odsłonięty w 1964 roku Pomnik-Mauzoleum, 10 granitowych słupów z nazwami państw, z których pochodzili więźniowie obozu oraz 8-metrowy pomnik z granitu, wokół którego rozciąga się symboliczny cmentarz z 17 tysiącami głazów. Można uczcić też pamięć zamordowanego tutaj przyjaciela dzieci Janusza Korczaka.

Trasa

Liw - Węgrów - Łochów - Ostrów Mazowiecka - Komorowo - Grądy - Nagoszewo - Treblinka - Drohiczyn - Zawady - Sarnaki - Terespol
 
 
 
powered by inmidia