Wiatrak w Wyrozębach

Turystyka wiejska, Zabytki

Wiatrak w Wyrozębach-Konatach przeniesiono z Bużysk na poczatku XX w.

W 1934r. Ludwik Wisniewski przeniósł obiekt na obecne miejsce. Mielono śrutę i razówkę na jednym złożeniu. Walce do przemiału zakupiono w czasie II wojny i zainstalowano w 1945r. Młyn funkcjonował do 1956r. Za przemiał młynarz pobierał 10% odsypu lub 80 groszy za 1m. ospy oraz 1zł za razówke. Przywożący zboże otrzymywali przemiał z własnego materiału, byli to mieszkańcy Wyroząb , Skwkjerczyna , Borychowa. Najwięcej pracy młynarz miał zimą gdyż wykorzystywał silne wikatry zachodnie.Wiartak z Wyroząb , podobnie zbudowany na rzucie prostokąta , nakryty dwuspadowym dachem naczókowym i nadwieszką nad ścianą mączną. Osadzony na kożle, podwaliny w kształcie równoramiennego krzyża ,więźba o konstrukcji krokwiowo-jętkowej , dach kryty gontem na łatach.. Budynek podzielony na trzy kondygnacje: kozłową i dwie młyńskie.Stropy drewniane, belkowe, między kondygnacjami jednobiegowe schody. W obecnym stanie wiatrak znacznie zniszczony.
 
 
 
powered by inmidia