Zabudowa wiejska w gminie Repki

Turystyka wiejska, Zabytki

Obiekty drewniane stanowiły w przeszłości większość w zabudowie wiejskiej. Do dziś przetrwały nieliczne z nich. Pochodzą z końca XIX w i 20-30-tych XX w.

W zabudowie zagród wiejskich typowym rozwiązanie sprowadzało się do trzech podstawowych budynków: domu mieszkalnego, budynku inwentarskiego, stodoły. Obiekty miały najczęściej konstrukcję zrębową, podstawą była podwalina zwegłowana na na obłap lub na nakładkę z zamkiem, obsadzona na kamieniach polnych lub ceglanej podmurówce. Od góry konstrukcję spinają oczepy związane na nakładkę z zamkiem oraz zacięte w oczepie belki stropowe, ułożone w poprzek budynku. Więźba dachowa o konstrukcji krokwiowo-jętkowej. W zdecydowanej wiekszości budynków występuje zewnętrzny szalunek. Na terenie gminy Repki przeważaja domy szerokofrontowe, dwutraktowe, w których pomieszczenia tworzą dwa ciągi wnętrz, rozplanowanych równolegle do osi budynku. Wnętrzami tymi są :dwie lub trzy izby, komora i sień np. dom w Skorupkach, Wyrozebach- Konatach. Domy z dośrodkowym układem pomieszczeń miały centralnie ustawione urządzenia grzewcze a pomieszczenia rozmieszczone były wokół tych urządzeń np. dom w Repkach przy ul. Nowowiejskiej. Przeważają dachy dwuspadowe ze szczytami wybitymi deskami w układzie pionowym oraz dekoracyjnym ukośnym. Rzadziej spotyka się dachy dwuspadowe z naczółkami. Do unikatowych na terenie gminy należą dachy czterospadowe, czego przykładem jest dom we wsi Rogów. Ciekawym obiektem jest murowany budynek Gminnej Spółdzielni w Wyrozebach -Podawcach. Pobudowany w 1922r. z cegły, otynkowany. Bryła prostopadłościenna , dwukondygnmacyjna, nakryta dachem czterospadowym. Elewacja frontowa ozdobiona secesyjnymi kształtami w dolnej kondygnacji , u góry szczycik z napisem "Czuwaj".
 
 
 
powered by inmidia