Zespół dworsko-parkowy w Repkach

Dwór, Zabytki

Jest to najobszerniejsze założenie tego typu. Istniał tu dwór drewniany, wybudowany w XVIII/ XIX w. dla Kuczyńskich lub Szydłowskich , rozbudowany około poł. XIX w. w/g projektu Franciszka Jaszczołda dla Doria Dernałowiczów. Z dawnego założenia został park założony w 1 poł. XiX w. oraz zabudowania folwarczne.

Żona Tadeusza Dori Dernałowicza - Ewa Szydłowska herbu Lubicz wniosła dobra repkowskie w posagu. Po śmierci obojga małżonków Repki przeszły w ręce Ewy i Seweryna Doria Dernałowiczów, a następnie ich syna Stanisława. Kolejny właściciel to Tadeusz Doria Dernałowicz i jego córka Jolanta.Z budynków folwarcznych zachowały się murowany spichlerz, stodoła i obora.
 
 
 
powered by inmidia