Zespół osadniczy we Włodkach

Turystyka wiejska, Zabytki

Jednym z najciekawszych skupisk osadniczych jest zespół osadniczy we Włodkach, stanowiący przykład wczesnośredniowiecznego osadnictwa. Jest to żywy przykład funkcjonowania grodu - zachowały się pozostałość grodziska wraz z otaczającym go ciasnym wieńcem osad. Nie odnaleziono jednak cmentarzyska przyległego do osady.

Skupisko starsze od wymienionych, bo datowane na okres wpływów rzymskich odnaleziono w okolicy wsi Rudniki nad rzeką Myślą. W inych miejcowościach jak Szkopy, Wyrozęby, Skorupki, Sawice-Dwór, Rogów, Skrzeszew (odnaleziono monetę - denara Ottona II lub III), Wasilew Szlachecki odnaleziono ślady osadnictwa z epoki żelaza, brązu, kamienia i wczesnego średniowiecza.Grodzisko z częściowo zachowanymi wałami, datowane na XI-XII wiek. Położone jest na podmokłych łąkach, przy niewielkim strumyku. Grodzisko ma kształt pierścieniowaty, zbliżony do owalnego o średnicy około 200m. Wysokość wałów sięga 4 m. Wokół wału przebiega fosa, która jeszcze dzisiaj posiada szerokość 7m i głębokość 1,5 m. W wale od strony północnej widoczne zaklęśnięcie, prawdopodobnie pozostałość po przejściu bramnym. Od strony zachodniej przyległa do grodziska rozległa osada przygrodowa, częściowo porośnięta dziś drzewami.
 
 
 
powered by inmidia