zarząd

Zarząd Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej:

Pan Konrad Kacprzak - Prezes Zarządu
Pan Józef Rostkowski - Wiceprezes Zarządu
Pani Małgorzata Cepek - Wiceprezes Zarządu
Pani Danuta Grodzka-Wojdyna - Sekretarz Zarządu
Pan Eugeniusz Skorupka - Skarbnik Zarządu
Pan Andrzej Brochocki - Członek Zarządu
Pan Jerzy Chromik - Członek Zarządu
Pan Marek Kordecki - Członek Zarządu
Pan Mariusz Kucewicz - Członek Zarządu
Pan Ryszard Domański - Członek Zarządu
Pan Leszek Borkowski - Członek Zarządu
Skład Komisji Rewizyjnej:

Pan Jan Romańczuk - przewodniczący
Pani Katarzyna Kozioł - sekretarz
Pani Jolanta Wawryniuk - członek

 
 
 
powered by inmidia