Drewniany Kościół pw. Św. Bartłomieja w Paprotni

Kościół, Zabytki

Jest to budynek drewniany, umiejscowiony na wzniesieniu, w centrum wsi. Otoczony jest parkanem. Zabytek zbudowany został na planie krzyża łacińskiego, utworzonego z symetrycznie umieszczonych kaplic charakterystycznych dla stylu barokowego.

Poza planem krzyża charakterystyczną dla baroku cechą jest symetria rozmieszczenia okien, ich kształt- półkolisto zamknięty. Nad wejściem głównym znajduje się drewniany chór, na który prowadzą schody z drewna.Budowę obecnej świątyni p.w. Św. Bartłomieja rozpoczął od fundamentów w 1749 r. Baltazar Ciecierski i kontynuował ją jego syn Jakub. Wzniesienie zrębu ścian i dachu zapewne ukończono w 1750 r., natomiast prace wykończeniowe ciągnęły się kilka lat.Patronami światyni byli Paproccy i Ciecierscy. W 1876 r. kościół został zamknięty przez rząd rosyjski w ramach recesji za udzielenie posług religijnych unitom. Od tego czasu świątynia niszczała, ponieważ władze carskie zabroniły ją remontować. Dopiero ukaz tolerancyjny z 1905 r. dał wiernym pewną wolność religijną i swobodę do budowania nowych kościołów. Od 1906 r. ks. Władysław Górski przystąpił do generalnego remontu świątyni. Na miejscu dawnego walącego sie kościoła powstał zupełnie nowy - dziś istniejący. Od tego czasu kościół nie uległ zasadniczym zmianom. Przeprowadzono jedynie remonty, które polegały m.in. na: naprawie blaszanego pokrycia dachu, ułożeniu chodnika przed kościołem, pomalowaniu świątyni na zewnątrz i od wewnątrz farbą olejną oraz przeprowadzenie elektryfikacji, naprawie okien i wymianie wszystkich witraży na nowe.
 
 
 
powered by inmidia