Kościół w Ceranowie

Kościół, Zabytki

Kościół neogotycki, wybudowany w 1875 r. z funduszy Ludwika i Pauliny Górskich, wg projektu Bolesława Podczaszyńskiego i Zygmunta Kiślańskiego.

Zbudowany jest z czerwonej cegły w stylu wiślano-gotyckim. Posiada estetyczną, proporcjonalną sylwetkę. Wewnątrz znajduje się wiele przedmiotów, które są śladem twórczości rzemieślniczej i rękodzielniczej XIX w. W wyposażeniu świątyni zwracają uwagę osiemnastowieczne rzeźby (św. Barbary, Chrystusa Zmartwychwstałego i Anioła) oraz obrazy: Matki Boskiej z Dzieciątkiem z pierwszej połowy XI w. (malowany na desce) i malowane w końcu XIX w. przez Józefa Buchbindera obrazy: św. Rocha, Serce Jezusa, a także Niepokalane Poczęcie autorstwa najprawdopodobniej także J. Buchbindera. W ołtarzu głównym znajdują się relikwie Krzyża Świętego. Na uwagę zasługują: nastawy ołtarzowe, chrzcielnica, ambona, droga krzyżowa, zabytkowe ornaty, umeblowanie zakrystii, tablice pamiątkowe, witraże, żyrandole, kasetony sufitowe, chór kościelny, dzwonnica, tympanon nad wejściem głównym i krypta grobowa rodziny Górskich. W jego katakumbach złożono ciała dziedziców tych ziem, a zarazem fundatorów świątyni.
 
 
 
powered by inmidia