Rezerwat florystyczny "Śnieżyczki"

Obiekty przyrodnicze

Stanowi wielką osobliwość przyrodniczą.

Rezerwat florystyczny "Śnieżyczki" o powierzchni 25 ha, obejmuje teren łanowego występowania ginącego gatunku chronionego - śnieżyczki przebiśnieg. Innymi rzadkimi gatunkami rezerwatu są: turzyca leśna, jaskier kaszubski i czartwa drobna.
 
 
 
powered by inmidia