Rezerwat "Kózki"

Obiekty przyrodnicze

Kózki - pow. 86,12 ha; rezerwat przyrodniczy - położony jest w północnej części gminy. Rezerwat obejmuje głównie zbiorowiska murawowe i starorzecza, a także przylegające łąki i fragmenty zadrzewień.

Rezerwat utworzono celem ochrony licznie występujących tu gatunków ptaków. Na terenie stwierdzono występowanie 92 gatunków ptaków m.in.: sieweczka obrożna i rzeczna, rybitwa zwyczajna i białorzeczna. Natomiast stororzecza zamieszkiwane są przez gatunki ptaków takich jak: krwawodziób, kokoszka, łyska, cyranka, krzyżówka. Oprócz gatunków lęgowych teren rezerwatu odwiedza wiele gartunków ptaków przelotnych. Na uwagę zasługują rzadkie w skali kraju nur czarnoszyi, świergotek rdzawogardlisty i świstunka zielonawa.
 
 
 
powered by inmidia