Rezerwat przyrody "Jegiel"

Obiekty przyrodnicze

Rezer­wat "Jegiel" obejmuje las o powierzchni 18,54 ha rosnący na tarasie za­lewowym Bugu, na terenie dawnego koryta rzeki, która ustąpiła stąd przed wiekami. Został utworzony w roku 1981r. Pora była ostatnia, bowiem już podejmowano przygotowania do wyrębu.

W północnej części rezerwatu rośnie ols, w którym dominują 120-letnie olsze, a towarzyszą im świerki. Spotkać też można brzozę brodawkowatą i sosnę pospolitą, w podszyciu kruszynę, czeremchę, wierzbę uszatą i porzeczkę czarną. W runie większy od przeciętnego udział mają paprocie: narecznica krótkoostna i narecznica błotna oraz wietlica samcza, a trafiają się także m.in. konwalijka dwulistna, fiołek błotny i psianka słodkogórz.Sensacją przyrodniczą rezerwatu jest bardzo rzadkie w tej części kraju zbiorowisko wilgotnego boru o charakterze borealnym: świerczyny na torfie. Stanowisko tutejsze jest jednym z wy­suniętych najbardziej na południe. Średni wiek drzewostanu wy­nosi 120 lat, ale zdarzają się pojedyncze starsze drzewa. Trzy z nich  "dwustuletnie" zostały uznane za pomniki przyrody. "Specyficzny urok rezerwatu podkreślają często spotykane wy­kroty, nadające mu niepowtarzalne, puszczańskie piękno".
 
 
 
powered by inmidia