Szlak pieszy Nadbużański "Doliną Bugu" MZ-5042n

Szlak pieszy

Szlak niebieski "Doliną Bugu" o długości 140,3 km rozpoczyna się w miejscowości Knychówek, a kończy się w Łochowie, przebiegając przez teren Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, którego obszar liczy 74 136,5 ha, oraz przez otulinę parku, której obszar wynosi 39 535,2 ha.

(0,0) - Trasa Szlaku Nadbużańskiego ma poczatek we wsi Knychówek (30 km na pn.-wsch. od Siedlec) z przystanku PKS przy zabytkowym kościele z I poł. XVII w. Wyruszamy kierując się szosą w stronę Korczewa (kier. pn. - wsch.) po przejściu ok. 50 m. skręcamy z szosy w lewo w drogę polną prowadzącą do mostku na strumyku. Przechodzimy przez mostek kierując się drogą polną w stronę widocznego lasku liściastego mając po prawej stronie w pewnej odległości ogrodzenie cmentarza. Idziemy dalej drogą utrzymując kierunek północ. Dochodzimy do lasku olchowego mijając odchodzącą na prawo drogę. Wchodzimy do lasku dochodząc na polanę, gdzie dróżka łagodnie kręci w prawo. Mijamy polanę mając po lewej stronie płynącą rzeczkę KOŁODZIEJKĘ. Idąc dalej dróżką przechodzimy pod linią wysokiego napięcia.
(0,9) - Dróżka skręca na prawo (kier. pn. - wsch.), prowadząc najpierw łąką, a następnie pod niewielkie wzniesienie. Wchodzimy pomiędzy pola uprawne. Idąc dróżką na szczyt wzniesienia. Mijamy po lewej stronie szczyt z rosnącymi na nim kilkoma drzewami. Następnie dróżka prowadzi nas do dolinki gdzie krzyżują się drogi polne.

(2,7) – Idziemy dalej drogą przecinając biegnącą prostopadle inną drogę polną utrzymując kierunek pn. - wsch. Wchodzimy między ogrodzenia posesji usytuowanych po obu stronach drogi. Po lewej stronie drogi za ogrodzeniem szopy, po prawej budynki.

(3,3) – Dochodzimy do ulicy Nowa we wsi Korczew. Wychodząc na ulicę skręcamy na lewo w ul. Siedlecką. Idziemy nią do centrum (kier. płn. - wsch.). Po lewej stronie, na skrzyżowaniu z inna ulicą mijamy pomnik z krzyżem na cokole, dochodząc do centrum wsi Korczew.

(3,7) – ulica Siedlecka kręci łukiem na prawo doprowadzając nas pod ogrodzenie zespołu Pałacowego. Po prawej stronie ulicy przystanek PKS.

(3,8) – po przejściu k/ogrodzenia ulicą dochodzimy do głównej bramy wjazdowej do zespołu pałacowego. Ulica prowadzi nas w kierunku wsi Laskowice. Po lewej stronie mijamy budynki oraz park z wydzielonym w nim rezerwatem „Dębniak”, po prawej zabudowę wsi. Szosa prowadzi między plami uprawnymi, po pagórkowatym terenie. Na szczytach pagórków, przez które prowadzi szosa rozciąga się widok na panoramę odległego Drohiczyna.

(4,9) – Dochodzimy do początku wsi Laskowice. Idziemy między wiejską zabudową, po lewej stronie mijamy sadzawkę.

(5,5) – Po lewej stronie szosy przez wieś mijamy przystanek PKS, następnie krzyż przydrożny z grubego pnia drzewa.

(5,9) – Wychodzimy ze wsi, szosa skręca ostro na lewo (kier. północ). Idziemy poboczem szosy, która prowadzi terenem pagórkowatym. Po lewej stronie za rowem rząd drzew topolowych rosnących wzdłuż szosy. Szosa długim łukiem wykręca w prawo, aby przed wsią Góry osiągnąć kierunek wschodni.

(8,0) – Po prawej stronie drogi zaczynają się pierwsze zabudowania wsi Góry. Z szosy skręcamy na lewo w ulicę przez wieś (kier. płn. - wsch.)mijając na prawo stojący krzyż przydrożny, a na lewo transformator. Idziemy przez wieś o typowo miejskim układzie rozplanowania ulic. Po ok. 200 m. ulicy wykręca na prawo.

(8,4) – Po lewej mijamy kapliczkę przydrożną usytuowaną w ogródku przydomowym. Skręcamy na lewo w drogę prowadzącą na północ. Po lewej koniec zabudowań wsi Góry, wychodzimy na drogę gruntową na terenie podmokłym. Wchodzimy na teren piaszczysty, porośnięty zagajnikami sosnowymi.

(9,5) – Teren obniża się, po obu stronach drogi podmokłe łąki. Przepust przez drogę na płynącej strudze. Idziemy drogą gruntową dalej w kierunku na północ. Po lewej teren wyższy, piaszczysty, na którym rosną zagajniki sosnowe, po prawej stronie drogi teren niższy, na którym mamy podmokłe łąki/

(9,9) – Po lewej stronie łąki zagajniki kończą się, a a dalej idziemy przez podmokły teren z obu stron drogi mając łąki porośnięte pojedynczymi drzewami i krzewami wikliny. Droga miejscami grząska zaczyna długim łukiem kręcić w lewo. Dochodzimy do zakola rzeki BUG.

(11,0) – Na lewo odchodzi droga prowadząca przez łąkę do wsi BUŻYSKA. My dalej podążamy drogą w kierunku Drohiczyna.

(11,6) – Dochodzimy do przysiółka RUSKA STRONA. Mamy tu piękny widok na Drohiczyn. Z przysiółka kierujemy się drogą polną w kierunku południowym, a następnie droga skręca w kierunku zachodnim. Po prawej stronie mijamy przybrzeżne zarośla wikliny i płynącą rzekę BUG. Po lewej stronie łąki.

(12,7) – Dochodzimy do drogi i skręcamy w prawo. Po prawej stronie mamy zakole Bugu, po lewej zaś łąki. Droga wykręca dużym łukiem na lewo i prowadzi na skarpę, na której rozpościera się wieś.

(13,1) – Dochodzimy do zabudowań wsi BUŻYSKA. Skręcamy w prawo, w drogę prowadzącą przez wieś i mijamy krzyż przydrożny. Następnie skręcamy na lewo, wchodząc w nadrzeczny las. Po ok. 50 m. na prawo widzimy krzyż przydrożny. Po obu stronach drogi las liściasty. Przechodzimy przez mostek

(14,0) – Kończy się las i po kilkudziesięciu metrach skręcamy w prawo. Po lepwej stronie mamy pola, zaś po prawej las nadrzeczny.

(14,5) – Po lewej stronie mijamy popadający w ruinę dom.

(14,9) – Dochodzimy do ściany lasu rezerwatu PRZEKOP. Idąc drogą przecinającą rezerwat stosujemy się do obowiązujących w nim zarządzeń.

(15,5) – Dochodzimy do mosty na rzece KOŁODZIEJCE. Po lewej tuż za mostem zabudowania gajówki PRZEKOP. Dalej idziemy mając po prawej stronie las i zarośla, a po lewej pola uprawne.

(15,9) – Dochodzimy do utwardzonej drogi i i kierujemy się nią na prawo. Mijamy krzyż przydrożny stojący na zakręcie po prawej stronie drogi. Idziemy dalej mijając pojedyncze zabudowania.

(16,4) – Skręcamy na lewo w polną drogę mijając po prawej krzyż przydrożny. Po ok. 200 m. droga skręca w lewo prowadząc nas między polami uprawnymi.

(16,9) – Droga polna łagodnym łukiem skręca w prawo w stronę ściany lasu. Idziemy drogą między polami, a następnie mamy po prawej odcinek lasu oddalającego się od drogi.

(17,5) – Dochodzimy do skraju lasu sosnowego, w który wprowadza nas droga polna . Po lewej stronie mijamy przesiekę, po prawej – domki letniskowe.

(18,4) – Dochodzimy do szosy SZCZEGLACINY – MOGIELNICA. Skręcamy w prawo idąc w kierunku wsi, a następnie przez obustronną zabudowę.

(18,7) – Dochodzimy do skrzyżowania w MOGIELNICY gdzie skręcamy na prawo w drogę o nawierzchni żwirowej. Ok. 100 m. dalej droga skręca w lewo, a po dalszych 100 m. w lewo. Następnie droga skręca w prawo prowadząc na most.

(19,2) – Przechodzimy przez most na rzece MYŚLA. Droga skręca w lewo prowadząc skrętami na wzniesienie.

(19,6) – Dochodzimy do wzniesienia, lasek rosnący po prawej stronie drogi kończy się i dalej mamy po obu stronach pola uprawne.

(20,7) – Droga prowadzi w nawierzchnię z kamienia polnego. Po lewej stronie pojedyncze zabudowania i grupa drzew. Droga prowadzi grzbietem wzniesienia i łagodnie kręci. Mijamy pojedyncze budynki i pola uprawne.

(21,5) – Dochodzimy do szosy SOKOŁÓW – DROHICZYN. Na prawo znajduje się w odl. Ok 500 m. most przez rzekę BUG. Na lewo wieś SKRZESZEW w odl. ok. 2 km z zabytkowym kościołem. Przechodzimy przez szosę kierując się na wprost. Mijamy luźną zabudowę wsi FRANKOPOL. Po bokach drogi uprawne pola.

(22,6) – Skręcamy w prawo, w polną drogę. Idziemy pomiędzy polami.

(23,2) – Dochodzimy do wsi WASILEW SZLACHECKI. Przy zabudowaniach skręcamy na lewo w dróżkę między polami. Teren pagórkowaty.

(23,6) – Skręcamy ponownie w dróżkę na prawo, a po ok. 100 m, skręcamy w lewo. Idąc w kierunku zachodnim dróżka łagodnie kręci i wchodzimy w mały lasek na zboczu łagodnego pagórka.

(24,0) – Dochodzimy do drogi SKRZESZEW – GRÓDEK. Skręcamy na prawo i idziemy przez teren pagórkowaty.

(25,3) – Dochodzimy do skrzyżowania z drogą odchodzącą na lewo do wsi KOLONIA WIRÓW. My skręcamy z drogi na prawo w dróżkę prowadzącą do wsi WIRÓW KLASZTOR. Dalej droga skręca w lewo i dochodzimy do dawnego zespołu klasztoru prawosławnego z XIX w.

(25,8) – Z placu przez kościołem idziemy aleją w kierunku zachodnim, do drogi. Następnie skręcamy w prawo, a idąc mijamy pola uprawne i grupy drzew. Po prawej stronie na skarpie nad rzeką BUG mijamy rezerwat florystyczny „SKARPA MOŁOŻEWSKA”, a dalej w zakolu rzeki rezerwat ornitologiczny „WYDMA MOŁOŻEWSKA”.

(27,8) – Początek wsi MOŁOŻEW na prawo grupa drzew, po lewej zabudowa.

(28,0) – Po lewej stronie mijamy przystanek PKS, po prawej budynek piętrowy. Idziemy drogą, która po ok. 100 m. ostro skręca w lewo.

(28,2) - Po lewej stronie kończą się zabudowania wsi, a droga skręca w prawo. Wychodzimy ze wsi idąc poboczem drogi. Mijamy pola uprawne, a ze wzniesień, przez które prowadzi droga oglądamy dolinę rzeki BUG.

(30,4) – Dochodzimy do wsi GRÓDEK i wchodzimy drogą między zabudowania.

(31,0) – Droga skręca w lewo ( na prawo droga do hotelu). Skręcamy w lewo i po przejściu ok. 50 m., przed kapliczką skręcamy w prawo w ulicę wiejską.

(31,4) – Skręcamy na prawo w ulicę prowadzącą do rzeki BUG. Przy skręcie w prawo mijamy transformator.

(31,8) – Ulica skręca w lewo prowadząc w dół do rzeki. Po prawej stronie odbojnice zabezpieczające wypadnięcie ze skarpy.

(32,1) – Wychodzimy na otwartą przestrzeń. Po prawej stronie w odl. ok. 30 m. płynie BUG. Popatrzmy na rzekę i udajmy się drogą polną w kierunku północnym.

Idąc mijamy po prawej stronie rzekę a następnie przybrzeżne zarośla wikliny, po lewej stronie idziemy wzdłuż skarpy wzniesienia.

(31,9) – Pod laskiem sosnowym droga rozwidla się. My idziemy w prawe rozwidlenie drogi polnej. Po lewej stronie rośnie sosnowy las, po prawej płynie odnoga BUGU. Dalej wchodzimy na łąkę. Dochodzimy do ujścia rzeki TURNA. Skręcamy w lewo udając się w górę rzeki Turna do mostku na rzece.

(38,5) – Przechodzimy przez mostek i skręcamy w prawo udając się na wał przeciwpowodziowy, którego grzbietem udajemy się w kierunku ujścia rzeki. Idąc po lewej mijamy oddaloną zabudowę wsi KRZEMIEŃ – ZAGACIE, a następnie wśród pól grupy drzew, po prawej płynąca do ujścia rzeka TURNA.

(39,6) – Wał przeciwpowodziowy skręca w lewo biegnąc w kierunku północno – zachodnim w pewnej odległości od koryta rzeki. Idziemy koroną wału. Po lewej mijamy lasek i dawne zalewiska wypełnione wodą, oczka wodne, a na podwyższeniu terenu i jego zboczu pojedyncze zabudowania. Po prawej stronie między wałem, a nurtem rzeki zarośla, grupy drzew i łąka. Za rzeką na skarpie widzimy zabudowę wsi GRANNE z widocznym kościołem.

(41,9) – Idąc wałem przeciwpowodziowym dochodzimy do odchodzącej na lewo drogi do wsi KRZEMIEŃ. Idziemy dalej koroną wału mijając po lewej w odl. ok. 500 m. zabudowę wsi KRZEMIEŃ. Po prawej zarośla nadrzeczne, sadzawki, laski sosnowe pomiędzy wałem, a nurtem rzeki. Za rzeką na stoku skarpy drzewa lasu.

(43,1) – Na lewo od wału odchodzi droga polna do przechodzącej równolegle zakrętem drogi łączącej wsie KRZEMIEŃ - WIESKA. My dalej podążamy koroną wału, a krajobraz powtarza się. Za rzeką BUG widoczny lasek na skarpie i zabudowania wsi KRUZY.

(44,4) – Za rzeką BUG mijamy zabudowania wsi GŁĘBOCZEW. Idąc dalej po lewej stronie rozciągają się łąki, po prawej między wałem, a nurtem rzeki są zarośla, za rzeką na skarpie – las.

(45,4) – Za rzeką widzimy zabudowę wsi LEŚNIKI, po lewej ciągną się łąki. Idąc dalej w nurcie rzeki BUG widzimy wyspę porosłą wikliną z domieszką drzew.

(47,2) – Idąc mijamy za rzeką zabudowę wsi GŁODY, a dalej na skarpie laski przeplatane polami. Na lewo od wału nadal ciągną się łąki.

(49,0) – Dochodzimy do przepustu na wale. Schodzimy z wału kierując się drogą polną do wsi. Za rzeką widzimy zabudowę wsi WOJTKOWICE – GLINNA. Schodząc w wału na lewo przechodzimy przez mostek i dochodzimy do pierwszych zabudować wsi KAMIEŃCZYK. Droga skręca na prawo. Idziemy przez wieś pomiędzy zabudową.

(49,5) – Dochodzimy do skrzyżowania dróg w centrum wsi, po lewej stronie przed skrzyżowaniem przystanek PKS. Idziemy dalej drogą przez wieś.

(49,9) – Kończą się ostatnie budynki wsi KAMEŃCZYK. Wchodzimy na drogę biegnącą przez niską groblę.

(50,3) – Droga, którą idziemy dużym łukiem skręca w lewo. Po lewej mały zagajnik sosnowy, a za nim pola uprawne, dalej łąki. Po prawej stronie tylko łąki.

(50,8) – Przechodzimy przez mostek nad strumykiem i po przejściu ok. 50 m. skręcamy w prawo w drogę gruntową biegnącą przez wieś MATEJKI. Zaraz za zakrętem po prawej kapliczka przydrożna, dalej w obniżeniu terenu płynący poprzez stawy strumyk, teren podmokły porośnięty kępami olch. Po lewej od zakrętu na podwyższeniu terenu ciągnie się zabudowa wsi MATEJKI. Drogą, którą idziemy przez wieś biegnie małymi skrętami.

(51,1) – Koniec zabudowy wsi po lewej stronie drogi. Na prawo wzdłuż drugi płynie strumyk przecinając stawki i łąkę.

(51,2) – Po lewej stronie drogi mijamy kapliczkę przydrożną usytuowaną w grupie drzew. Droga polna, którą podążamy łagodnym łukiem robi skręt w prawo, a następnie prostuje się.

(51,7) – Idąc drogą przechodzimy przez wał przeciwpowodziowy obramujący rzekę CETYNIĘ, następnie po ok. 50 m. przechodzimy przez most nad Cetynią, a następnie po ok. 30 m. przechodzimy przez drugi wał. Idziemy droga polną.

(52,3) – Drogą polną dochodzimy do małego lasku sosnowego. Wchodzimy pomiędzy pierwsze budynki wsi BIAŁOBRZEGI. Droga łukiem skręca w lewo. Idziemy przez wieś z obustronną zabudową wiejską.

(52,6) – We wsi przy krzyżujących się drogach skręcamy w kier, północnym. Po ok. 50 m. droga skręca w lewo.

(53,1) – Po lewej stronie drogi pośród zabudowań mijamy kapliczkę. Po prawej stronie na obniżonym terenie ciągną się małe stawy i łąka.

(53,4) – Droga asfaltowa skręca na prawo, a następnie po ok. 50 m. w lewo. Po lewej stronie przed zakrętem mijamy sklep spożywczy. Za zakrętem po prawe przystanek PKS.

(53,6) – Po lewej stronie koniec zabudowy wsi, po prawej koniec łąki. Początek ściany lasu. Idziemy poboczem szosy mijając po obu stronach las z przewagą sosny.

(54,3) – Po prawej stronie kończy się las i zaczynają pola.

(55,2) – Dochodzimy do wsi KIEŁPINIEC. Na prawo budynek murowany, dalej kościół, po lewej szkoła. Przechodzimy przez mostek nad rzeczką CZARNA STRUGA, a dalej pomiędzy zabudową wsi.

(55,7) – Dochodzimy do skrzyżowania szosy z drogą w kierunku północnym. Szosa zakręca w lewo. My także skręcamy w lewo. Tuż za zakrętem po lewej przystanek PKS.

(56,0) – Skręcamy w prawo z szosy w drogę gruntową w kierunku lasu. Po prawej teren obniża się. Po lewej zaczyna się skarpa wzniesienia, potem żwirownia a na skarpie las sosnowy, zagajniki. Teren po lewej stronie wyrównuje się do jej poziomu. Pod nogami mamy piasek. Droga wprowadza nas w rozległą polanę ciągnącą się po lewej stronie drogi. Po prawej teren obniża się i rośnie na nim las olchowy na podmokłym gruncie.

(57,1) – Polana po lewej stronie drogi kończy się, po prawej teren podnosi się do poziomu drogi i wchodzimy w las sosnowy ciągnący się po obu stronach drogi. Idąc dalej spotykamy rosnące wśród sosen drzewa dębowe i brzozowe.

(57,9) – Dochodzimy do skrzyżowania z inną drogą leśna odchodzącą w lewo. Tuż za nią po lewej stronie majestatyczne drzewo dębu a na nim umieszczona miniaturowa kapliczka. Idziemy dalej drogą leśną, mijamy odchodzące na boki drogi leśne. Las staje się mieszany z przewagą sosny. W lesie pojedyncze drzewa świerku. Droga leśna miejscami z sypkiego piasku, miejscami grząska.

(60,3) – Idąc drogą po prawej stronie mijamy poletko w lesie.

(60,4) – Las skończył się, a my wychodzimy drogą na rozległą polanę poprzecinaną uprawnymi polami. My przechodzimy drogą gruntową przez polanę kierując się w stronę widocznego lasu.

(60,8) – Dochodzimy do skraju lasu sosnowego. Po lewej stronie drogi na skraju lasu ustawiony krzyż przydrożny. My schodzimy drogą polną w las.

(61,2) – Dochodzimy do odchodzącej w prawo drogi do KOLONII NATOLIN i zaraz za drogą kapliczka przydrożna , a następnie teren obniża się przechodząc w las olchowy na podmokłym gruncie. Po prawej stronie teren pagórkowaty porośnięty lasem z przewagą sosny.

(61,7) – Po lewej stronie drogi początek zabudowy wsi NATOLIN, zaś po prawej stronie teren podmokły.

(62,4) – Droga łagodnym łukiem, prowadząc przez wieś kręci w prawo. Zabudowa wsi kończy się a my wchodzimy między pola uprawne.

(63,3) – Po prawej stronie drogi grupa drzew oraz budynek, po lewej dochodzimy do ogrodzenia stacji paliw.

(63,5) – Dochodzimy do szosy o nawierzchni asfaltowej STERDYŃ – CZYŻEW, przechodzimy jezdnią skręcając w prawo na pobocze szosy. Idziemy poboczem kierując się w stronę mostu na rzece BUG. Po lewej stronie szosy mijamy budynki wsi PRZEWÓZ NURSKI, po prawej stronie teren podmokły porośnięty grupami drzew. Przechodzimy przez most na strudze. Szosa zaczyna lekkim łukiem skręcać w lewo na most.

(64,2) – Skręcamy z szosy na dróżkę prowadzącą przez łąkę do wału przeciwpowodziowego. Po lewej stronie pojedyncze drzewa.

(64,5) – Dochodzimy do wału. Z grzbietu widoki na prawo most przez rzekę i dalej na zabudowę wsi NUR z widoczną wieżą kościoła. Na wprost za rzeką BUG budynki wsi ŁĘG NURSKI. Tuż za wałem płynie odnoga rzeki, a za nią wyspa w rzece porośnięta wikliną. Skręcamy na wale w lewo i idziemy grzbietem wału. Po lewej stronie widzimy zabudowania wsi PRZEWÓZ NURSKI. Po prawej stronie między wałem a nurtem rzeki pas łąki porosłej wikliną, krzewami i grupami drzew. Po lewej dochodzimy do małego lasku sosnowego.

(65,7) – Mijamy biegnącą nad nami, prostopadle do rzeki, linię wysokiego napięcia. Idziemy dalej grzbietem wału. Po prawej stronie, między wałem a nurtem rzeki rosną grupy drzew. Za wałem po lewej stronie ciągną się pola uprawne.

(66,4) – Idąc dalej grzbietem wału po lewej stronie za łąką i stawem starorzecza ciągną się budynki wsi DŁUGIE KAMIEŃSKIE. Zaś po prawej stronie łąki przeplatane polami uprawnymi.

(67,4) – Po lewej stronie za wałem początek lasku sosnowego, po prawej zaś łąki do nurtu rzeki i widok na płynącą rzekę.

(67,8) – Po lewej koniec lasku sosnowego, a po prawej łąki do nurtu rzeki z kępami drzew.

(69,4) – Na lewo od wału odchodzi droga gruntowa do wsi GRODZICKIE i początek zabudowy będącej prostopadle do rzeki.

(70,3) – Na lewo od wału początek lasku sosnowego.

(70,6) – Po lewej stronie wału koniec lasku. Idziemy dalej grzbietem wału, mijając po lewej stronie pola, łąki oraz budynki wsi WOLKA NADBUŻNA. Wał zaczyna skręcać na lewo od rzeki dużym łukiem oddalając się od niej.

(72,6) – Na przejeździe przez wał skręcamy w prawo na drogę polną prowadzącą w kierunku Bugu.

(72,9) – Droga między polami skręca na lewo, a tuż za zakrętem po lewej stronie widoczny krzyż przydrożny metalowy na cokole betonowym. Dalej po lewej stronie widoczne są fundamenty po budynkach i pola uprawne.

(73,2) – Droga polna skręca ostro w lewo, a po ok. 300 m. pojedyncza zagroda z domem mieszkalnym.

(73,7) – Droga polna skręca na prawo, aby po ok. 80 m. skręcić w lewo. Dalej droga prowadzi przez łąki kręcąc łagodnie.

(74,6) – Dochodzimy do drewnianego mostku na rzece BUCZYNKA. Po jego przejściu skręcamy w prawo. Idziemy dalej drogą polną mając po lewej stronie płynącą BUCZYNKĘ.

(75,2) – Dochodząc do ujścia BUCZYNKI do BUGU, skręcamy w lewo w drogę polną prowadzącą między łąkami w kierunku południowym.

(75,8) – Tuż przed wałem przeciwpowodziowym droga skręca w prawo wprowadzając nas na jego grzbiet. Schodzimy z grzbietu w kierunku zabudować wsi NIWY.

(76,1) – Przed zabudową wsi skręcamy na lewo w drogę polną prowadzącą nas do szosy.

(76,5) – Skręcamy w prawo na szosę. Po prawej stronie kapliczka przydrożna.

(77,7) – Dochodzimy do wsi RYTELE SUCHE. Przy szosie po prawej krzyż.

(78,4) – Koniec wsi. Szosa skręca ostro w lewo.

(78,6) – Zaczynają się zabudowania wsi RYTELE – WSZOŁKI. Szosa skręca w prawo.

(79,5) – Dochodzimy do skrzyżowania szosy z drogą o nawierzchni żwirowej i skręcamy w lewo. Po ok. 150 m. mijamy lasek sosnowy.

(80,5) – Dochodzimy do przysiółka BÓR. Droga skręca łagodnie w prawo.

(80,8) – Po prawej stronie krzyż. Przechodzimy nad przepustami w drodze dla bezimiennych strumyków.

(81,8) – Po lewej stronie widzimy zabudowania przysiółka SAFIEJÓWKA. Idziemy dalej.

(82,3) – Dochodzimy do lasu mieszanego. Dalej idziemy drogą przez las.

(83,5) – Las kończy się i zaczyna zabudowa wsi JAKUBIKI.

(83,6) – Dochodzimy do kapliczki przydrożnej oraz drogi na prawo do wsi. Skręcamy w prawo w drogę prowadzącą przez wieś.

(83,9) – Dochodzimy do drewnianego mostku na rzece KOSÓWKA. Przechodzimy przez most i dalej idziemy drogą gruntową. Po 100 m. droga skręca ostro w lewo, a następnie łagodnym łukiem w prawo. Po pewnym czasie droga łagodnie skręca ponownie w prawo.

(84,4) – Początek lasu.

(85,0) – Koniec lasu. Po lewej stronie widzimy zabudowania przysiółka REBUTKI. Dalej, na lewo przed szosą widzimy budynek szkoły.

(86,5) – Dochodzimy do szosy SIEDLCE – OSTROŁĘKA. Skręcamy w prawo na pobocze szosy.

(87,0) – Początek wsi WÓLKA OKRĄGLIK. Dalej idziemy przez wieś.

(87,7) – Z szosy skręcamy na lewo w uliczkę prowadzącą do przystanku PKP. Po ok. 300 m. dochodzimy do przejazdu przez tory kolejowe.

(88,0) – Przechodzimy przez przejazd niestrzeżony. Kierując się na wprost w drogę między polami. Idąc drogą między polami kierujemy się w stronę widocznego lasu. Po 1600 m. dochodzimy do zarośli.

(89,9) – Dochodzimy do skraju lasu. Skręcamy w lewo w dróżkę pod lasem, a po ok. 80m. w drogę na prawo, prowadzącą przez las.

(90,3) – Dochodzimy do dużej przesieki w lesie. Skręcamy na prawo. Przesieka po lewej kończy się i wchodzimy w las. Mijamy odchodzące na boki dróżki leśne. Dochodzimy do polany przed cmentarzem b. obozu zagłady w TREBLINCE. Po lewej widoczny w odl. ok. 50 m. początek cmentarza.

(91,1) – Z polany skręcamy w drogę prowadzącą na północ. Idziemy przez las sosnowy.

(91,6) – Dochodzimy do byłej żwirowni, miejsca pracy więźniów obozu pracy TREBLINKA I. Idziemy dalej. Droga lekkim łukiem kręci w prawo.

(92,0) – Skręcamy na lewo w piaszczystą drogę prowadzącą przez las. Mijamy odchodzące na boki leśne dróżki. Dochodzimy do skrzyżowania dróg i wyrobiska po żwirze.

(95,0) – Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo, po obu stronach ciągnie się las.

(96,4) – Dochodzimy do krzyżujących się dróg na rozleglej polanie. Po lewej stronie przy skrzyżowaniu krzyż w cokole kamiennym. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo pod ostrym kątem. Po prawej mijamy opuszczony dom.

(96,8) – Las kończy się i mijamy pojedyncze zabudowania.

(97,5) – Po lewej stronie mijamy żelazny krzyż.

(98,0) – Dochodzimy do dużego kamienia polnego na prawym skraju drogi. Skręcamy w lewo.

(98,2) – Dochodzimy do skraju lasu. Idziemy dalej ok. 200 m.

(98,4) – Skręcamy w prawo w drogę leśną. Droga skręca łagodnie w lewo i wchodzimy w las ze starodrzewiem sosny.

(98,6) – Mijamy skrzyżowanie dróg idąc prosto. Po prawej mijamy polanę i odchodzącą w bok drogę.

(99,3) – Po prawej stronie kończy się las. Przechodzimy przez mostek na strumyku.

(99,8) – Po lewej las kończy się i wchodzimy między zabudowę wsi ORZEŁEK. Idziemy przez wieś dochodząc do innej, prostopadłej drogi.

(100,2) – Najpierw skręcamy na prawo i mijamy po lewej mały plac i sklep. Po ok. 100 m. dochodzimy do kapliczki i za nią skręcamy w lewo.

(101,3) – Po lewej stronie zabudowa wsi kończy się, a my wchodzimy w las.

(101,8) – Po prawej stronie widzimy jeziorko leśne.

(102,0) – Dochodzimy do piaszczystej drogi leśnej i skręcamy w prawo. Dalej droga, którą idziemy łukiem skręca w lewo.

(103,0) – Dochodzimy do innej drogi piaszczystej i skręcamy na prawo.

(103,4) – Dochodzimy do przejazdu kolejowego. Schodzimy z przejazdu kierując się prosto z drogą leśną.

(103,9) – Teren staje się bagienny.

(104,5) – Dochodzimy do mostku na kanale KACAPSKIM.

(105,7) – Dochodzimy do lasku na wyższym terenie. Skręcamy w lewo w drogę między rzadką zabudową KOLONII KOŚCIELNIK.

(106,7) – Dochodzimy do szosy i wchodzimy na jej pobocze. Osiągamy wieś SADOLEŚ. Mijamy zabudowę dochodząc do skrzyżowania z drogą o nawierzchni żwirowej, szosa skręca w lewo.

(107,4) – Opuszczamy szosę wchodząc na drogę prowadzącą w kierunku zachodnim.

(108,7) – Osiągamy szosę SADOWNE – BROK. Przechodzimy szosę na wprost. Dalej podążamy drogą gruntową w kierunku zachodnim. Droga łagodnie skręca w lewo, a następnie w prawo. Mijamy budynki wsi ZAJEZIERZE.

(109,9) – Dochodzimy do szosy, tuż przed szosą kapliczka. Idziemy dalej szosą mijając zabudowę wsi SOJKÓWEK.

(111,3) – Dochodzimy do krzyża przydrożnego i skręcamy w lewo w drogę polną. Po ok. 100 m. droga skręca na prawo wprowadzając nas pomiędzy zabudowę wsi OCIĘTE.

(111,9) – Kończy się zabudowa wsi.

(112,5) – Po lewej stronie mijamy krzyż przydrożny.

(113,0) – Skrzyżowanie dróg gruntowych i początek wsi WILCZOGĘBY. Droga skręca w lewo prowadząc przez wieś.

(113,8) – Koniec zabudowań wsi WILCZOGĘBY. Dalej drogi prowadzi grobą między łąkami.

(114,4) – Skręcamy z grobli na lewo.

(114,7) – Przechodzimy przez mostek nad strumykiem.

(114,8) – Dochodzimy do budynków wsi PODBORZE. Mijamy po lewej stronie wieś i idziemy dalej drogą piaszczystą. Tuż przed szosą po prawej stronie drogi krzyż.

(115,2) – Dochodzimy do szosy SADOWNE – ŁOCHÓW. Przechodzimy skrzyżowanie kierując się na południe, w szosę prowadzącą do Łochowa.

(115,6) – Szosa skręca lekko w lewo. Po lewej przystanek PKS.

(115,8) – Mijamy most na rzece BAJEWKA.

(116,4) – Przechodzimy przez most na rzece UGOSZCZ.

(117,0) – Szosa zakręca w prawo, na lewo odchodzi droga do wsi GRABINY.

(117,9) – Wchodzimy w zabudowę wsi SZYNKARZYZNA.

(119,1) – Przystanek PKS i koniec zabudowy wsi.

(120,9) – Początek wsi BRZÓZA. Dalej przystanek PKS.

(121,7) – Szosa skręca ostro w lewo.

(122,4) – Skręcamy w prawo schodząc z szosy w drogę prowadzącą dalej przez wieś BRZÓZA.

(124,3) – Po lewej stronie kapliczka oraz początek zwartej ściany lasu.

(124,6) – Kończy się zabudowa i wchodzimy na drogę przez las.

(125,9) – Dochodzimy do małej polanie po prawej stronie, dalej do drogi odchodzącej na prawo.

(126,1) – Dochodzimy do mostku.

(128,6) – Dochodzimy do wycinki w lesie, która zasadza się młodymi drzewkami.

(129,1) – Dochodzimy do mostku nad strumykiem wchodząc w las wysokopienny. Po ok. 100 m. dochodzimy do rozwidlenia dróg.

(129,2) – Skręcamy w lewo w piaszczystą drogę leśną.

(130,1) – Las kończy się i mijamy pojedyncze budynki przysiółka ROKITNIAK.

(130,3) – Początek wsi ŁAZY. Idziemy przez wieś.

(131,3) – Zabudowa kończy się i dochodzimy do biegnącej prostopadle drogi, po czym skręcamy w lewo. Po ok. 100 m. droga skręca w prawo, a następnie w lewo, po czym znów w prawo.

(132,2) – Osiągamy zabudowę wsi KACZENIEC. Droga skręca w prawo. Idziemy drogą polną mając po lewej stronie ścianę lasu, zaś po prawej budynki wis KACZENIEC.

(132,8) – Koniec zabudowań wsi. Idziemy dalej przez las.

(133,2) – Koniec lasu, droga kręci łagodnie na prawo.

(133,6) – Idąc na łuku drogi skręcamy w lewo w dróżkę prowadzącą w stronę lasu, między polami, a następnie wchodzimy w las.

(134,0) – Dochodzimy do drogi idącej przez las, w którą skręcamy w prawo. Prowadzi nas ona przez las, a następnie skrajem lasu. Dochodzimy do miejsca, w którym po lewej stronie kończy się las.

(136,0) – Skręcamy ostro na prawo. Przechodzimy przez mostek i dochodzimy do końcowych zabudowań wsi GWIZDAŁY oraz szosy ŁOCHÓW – WYSZKÓW.

(136,6) – Skręcamy na pobocze szosy w kierunku ŁOCHOWA. Przechodzimy przez mostek i wchodzimy do wsi BUDZISKA. Szosa łagodnie skręca w prawo. Dochodzimy do granic miasta ŁOCHÓW. Idąc dalej dochodzimy do ul. Wyspiańskiego.

(139,1) – Z szosy skręcamy w lewo w ul. Wyspiańskiego.

(139,4) – Skręcamy w prawo w ul. Szkolną.

(140,1) – Dochodzimy do torów stacji PKP Łochów i kładki ponad torami. Przechodzimy przez kładkę i schodząc skręcamy na lewo osiągając budynek stacji PKP Łochów.

(140,3) – Koniec trasy SZLAKU NADBUŻAŃSKIEGO.

Trasa

Knychówek - Korczew - Ruska Strona - Skrzeszew - Gródek - Krzemień - Kiełpiniec - Rytele Olechny - Wólka Okrąglik - Treblinka - Orzełek - Sadoleś - Brzuza - Gwizdały - Łochów
 
 
 
powered by inmidia